Idé och Handling

 
 

Informationsinhämtning

Detta är vår starka sida!
Resultat är inte enkla att nå, men genom hårt arbete, brett kontaktnät och kreativt tänkande når vi fram. När man börjar en utredning känner man ofta någon form av dissarmoni - det känns inte rätt. Genom att följa insinkten kommer man vidare och till slut får man ett resultat.

Dolda rabatter på byggnadsmaterial

Det är svårt att förstå hur rabattsystemet inom byggbranchen fungerar. Som kund betalar man ofta för arbetstid och material. Hos många grossister får byggfirman rabatt på listpriset. Kunder betalar listpriset och byggfirman behåller rabatten. Vid ett uppdrag att undersöka varför en dörr blev så dyr upptäckte vi ett sätt där byggfirmor och grossister hjälptes åt att lura kunden - två gånger.

Miljöprövning Göteborgshamn

Vid miljöprövningen av container terminalen av Göteborgs hamn hävdade hamnen att fartyg vid kaj inte ingick i deras verksamhet och därmed inte skulle ingå i miljöprövningen. Vi hävdade motsatsen. Efter hårt utredningsarbete och samarbete med Naturvårdsverket lyckades vi vända Länstyrelsens utslag i Miljödomstolen- Göteborgs hamn överklagade till Miljööverdomstolen, men fick inte prövningsrätt. Fartyg vid kaj ingår numera i hamnens verksamhet.

Hälsovårdstillsyn över sov- och liggvagnar

Efter en incident i en liggvagn fick vi uppgift att ta reda på vilka regler som gäller i liggvagnar. Brister i SJ ‘s  rutiner upptäcktes.  Mer intressant var att Socialstyrelsen inte visset vem som hade tillsyn för natttåg. En fråga som under hundra år fallit mellan stolarna. Juristerna på Socialstyrelsen håller på att utreda saken.

130411 Jusristerna har ingen aning. Transportstyrelsen säger att de inte har tillsyn.


Vem utformar lagar?

Vi gjorde en undersökning om regler för hur lekplatser ska vara utformade och fann att lagar skapas ibland av näringslivet själva. För att kunna följa lagen måste man också köpa texten. Plan- och Bygglagen är lagen, men tillämpningen styra av Boverkets byggregler. De hänvisar till Svensk standard som tillhandahålls av SIS mot betalning. Standarden tas fram av arbetsgupper som består av branchföretag och myndigheter. Det kostar pengar att vara med och myndigheterna har inte alltid råd att vara med. Då utformas standarden som lagen hänvisar till enbart av näringslivet.