Varför skall ni anlita oss

Vet ni inte vart ni skall vända er med en fråga – kontakta Ide och Handling. För små och stora problem är vår specialitet att hitta lösningar.

Bakgrund

Idé och Handling är ett enmansföretag som drivs vid sidan om en fast anställning. Företaget startades för att lättare kunna ta uppdrag när tillfälle ges. Som namnet speglar handlar det också om att prova idéer och se vart de leder.

Hur kan vi hjälpa er?

Ofta uppstår uppdragen av tillfälligheter vid möten med människor. Någon utrycker ett behov eller problem där jag ser att jag antingen kan bidra till att lösa problemet eller ge idéer till en lösning.

Uppdrag

Slumpen har gjort att uppdragen har varierat mycket. Från bokning- och faktureringssystem till handfasta uppdrag som att spräcka stenar och flytta möbler. Alla uppdrag är välkomna!

Möte Hans

Idé och Handling är ett enmansföretag som drivs av Hans Grimby. Uppdragen varierar mycket, allt beror på vad kunden vill ha. Bolaget är inte min huvudsakliga inkomstkälla så jag uppdrag som är roliga och utvecklande. Det finns egna projekt för att prova på spännande teknik. Kanske kan det användas i något kundprojekt.
Hans Grimby

Hans Grimby

Datorlösningar

Flera uppdrag har varit datorbaserade, som att underhålla eller utveckla register. I makron i Excel och andra program.

Grovarbetare

Grovarbetare

Bara att hugga i

Ibland behövs praktisk hjälp. Som att spräcka en sten eller magasinera ett kontor.

Informations grävare

"Detektivarbete"

När något inte verka stämma kan information behöva grävas fram. Det innebär letande i arkiv, kontakta myndigheter och läsa lagar. Hur lurar ett byggföretag lurade sin kunder? Vem äger tomten? Vem har tillsyn över natttåg?

Egna projekt

AIS mottagare, 3D skrivare, vinylskärare

Byggt ett system så fartyg får en varning om deras AIS inte sänder Etsa logotyper på glas. Provat hur fungerar minnesmetaller och hur RFID tekniken fungerar.

Kontakta oss

Ringa eller skicka ett meddelande. Vi håller till vid Tångudden i Göteborg.


Hans Grimby
0707-558 508

Skicka ett meddelande