Idé och Handling är ett enmansföretag som har ett brett arbete fält. Eftersom jag är nyfiken har uppdragen kan varierat mycket. Jag är duktig att se mönster och hitta avvikelser.

Uppdag har varit att ta fram mindre bokningssystem och faktureingssystem. Även mer handfasta uppdrag.

Blogg

Kontakta